LEKTOR

Edward McWilliam Londýnčan. Hovorí aj po slovensky. Dobre chápe ťažkosti účenia sa druhého jazyka. Kvalifikovaný učiteľ angličtiny ako cudzieho jazyka (Tesol). Skúsený lektor (16 rokov). Učil dospelých, SŠ, VŠ a postgraduálnych študentov. Skúsený prekladateľ (20+ rokov). Štandardný anglický prízvuk. Komunikatívna metóda vyúčby. Konverzácia, občasné opravovanie, vysvetľovanie aj po slovensky. Aj s čitateľnými poznámkami. Precvičovanie skutočne užitočnej hovorovej angličtiny, aby ste získali sebaistotu pri rozprávaní po anglicky. Dlhoročný obyvateľ Bernolákova.

LEKTOR

Edward McWilliam Londýnčan. Hovorí aj po slovensky. Dobre chápe ťažkosti účenia sa druhého jazyka. Kvalifikovaný učiteľ angličtiny ako cudzieho jazyka (Tesol). Skúsený lektor (16+ rokov). Učil dospelých, SŠ, VŠ a postgraduálných študentov. Skúsený prekladateľ (20+ rokov). Štandardný anglický prízvuk. Komunikatívna metóda vyúčby. Konverzácia, občasné opravovanie, vysvetlovanie aj po slovensky. Aj s čitateľnými poznámkami. Precvičovanie skutočne užitočnej hovorenej angličtine, aby ste získali sebaistotu pri hovoru po anglicky. Dlhoročný obyvateľ Bernolákova.