ROZVRH od 29. mája 2023

Online

V dohodnutý čas kliknite na kameru: Viac info:

Zarezervujte si termín

Nerobte si starosti s tým, že neviete, či sa vám hodiny budú páčiť. Ak zistíte, že hodiny nie sú pre vás vhodné, nie je problém skončiť. Vždy platíte len za jednu hodinu. Bežne sú hodiny raz týždenne. Iniciálky = rezervované. Kruh = voľné. Napíšte, ktorý čas chcete. mail@speakeasy.sk 0949 769 301

In person - Prezenčné

Ak máte symptómy, prosím, dajte si hodinu online.
Cena 90 minút: €38 60 minút: €29
Platba

u nás

online

:45 :30 :15 21:00 :45 :30 :15 20:00 :45 :30 :15 19:00 :45 :30 :15 18:00 :45 :30 :15 17:00 :45 :30 :15 16:00 :45 :30 :15 15:00 :45 :30 :15 14:00 :45 :30 :15 13:00 :45 :30 :15 12:00 :45 :30 :15 11:00 :45 :30 :15 10:00 :45 :30 :15 09:00 :45 :30 :15 08:00 :45 :30 :15 07:00 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

KJa 18:00 · 19:00 PJe 7:45 · 8:45

u vás

voľné

rezervované

DJ 12:30 · 14:00 MO 19:15 · 20:15 VO 16:45 · 17:45 KKu 19:15 · 20:15 VO 16:45 · 17:45 JO 20:30 · 21:30 MPAJ 19:30 · 21:00 SO 19:00 · 20:00 SlŠt 16:00 · 17:00 E/MK  9:00 · 10:00 TJ 18:15 · 19:15 DMa 17:20 · 18:50 NG 14:30 · 15:30 EM 12:30 · 13:30 TB  15:30 · 16:30 KKr  14:00 · 15:00 HJ  9:00 · 10:00 JH 17:30 · 18:30 HJ  9:00 · 10:00 PMa 12:45 · 14:15 14:30 · 15:30 10:30 · 12:00 16:00 · 17:00 TY 17:15 · 18:15 DL 20:30 · 21:30 EM 15:30 · 16:30 29 7

ROZVRH od 29. mája 2023

u nás

online

u vás

voľné

rezervované

Zarezervujte si termín

Nerobte si starosti s tým, že neviete, či sa vám hodiny budú páčiť. Ak zistíte, že hodiny nie sú pre vás vhodné, nie je problém skončiť. Vždy platíte len za jednu hodinu. Každá hodina je pravidelná raz týždenne. Napíšte, ktorý čas chcete a prípadne aj iné možné časy. mail@speakeasy.sk 0949 769 301
Online

V dohodnutý

čas kliknite

sem:

Viac info:
Platba
faktúra €29,00
Cena
90 minút: €38 60 minút: €29 Viac osôb (napr. manželia) bez príplatku
Prezenčné
Ak máte symptómy, prosím, dajte si hodinu online.

:45

:30

:15

21:00

:45

:30

:15

20:00

:45

:30

:15

19:00

:45

:30

:15

18:00

:45

:30

:15

17:00

:45

:30

:15

16:00

:45

:30

:15

15:00

:45

:30

:15

14:00

:45

:30

:15

13:00

:45

:30

:15

12:00

:45

:30

:15

11:00

:45

:30

:15

10:00

:45

:30

:15

09:00

:45

:30

:15

08:00

:45

:30

:15

07:00

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

월 화 수 목 금 KJa 18:00 · 19:00 PJe 7:45 · 8:45 DJ 12:30 · 14:00 MO 19:15 · 20:15 VO 16:45 · 17:45 KKu 19:15 · 20:15 VO 16:45 · 17:45 JO 20:30 · 21:30 MPAJ 19:30 · 21:00 SO 19:00 · 20:00 SlŠt 16:00 · 17:00 E/MK  9:00 · 10:00 TJ 18:15 · 19:15 DMa 17:20 · 18:50 NG 14:30 · 15:30 EM 12:30 · 13:30 TB  15:30 · 16:30 KKr  14:00 · 15:00 HJ  9:00 · 10:00 JH 17:30 · 18:30 HJ  9:00 · 10:00 PMa 12:45 · 14:15 14:30 · 15:30 10:30 · 12:00 16:00 · 17:00 TY 17:15 · 18:15 DL 20:30 · 21:30 EM 15:30 · 16:30 29 7